• +31 06 132 74 810
  • ton.kemp@silvatica-marketing.nl

Zorg dat jouw e-mails bezorgd worden

Voorkomen van Spam

Zorg dat jouw e-mails bezorgd worden

De bezorgbaarheid van e-mails is een veel besproken onderwerpen in e-mailmarketing én een begrip waar veel onduidelijkheid over heerst. Wat is bezorgbaarheid nou eigenlijk? En hoe verbeter je die?

‘’Het begrip bezorgbaarheid of deliverability in e-mailmarketing geeft aan of een e-mail aankomt bij de ontvanger en dus niet wordt geblokkeerd door spamfilters.’’

Verhoog de bezorgbaarheid

Er wordt nog steeds veel spam gestuurd en die spam-mails worden steeds ‘beter’. Hierdoor wordt het voor spamfilters steeds moeilijker om een commerciële mailing te onderscheiden van een spam-mail. Om die reden gaan spamfilters nóg strenger controleren en daardoor wordt het voor jou steeds lastiger om door de spamfilter heen te komen. Door een aantal (technische) handelingen en een goede marketingstrategie kun je de bezorgbaarheid verbeteren.

Let op: het optimaliseren van bezorgbaarheid kost tijd. Het is dus niet zo dat je na het verrichten van onderstaande handelingen meteen een betere score hebt. Maar het heeft tijd nodig om ook na een aantal testen de beste set-up te creëren.

Tip 1: Zorg voor een kwalitatief goede database

De kwaliteit van jouw database speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een goede reputatie bij de mailboxprovider. Controleer daarom je database regelmatig op inactieve relaties en ongeldige e-mailadressen.
Het verkrijgen van de opt-in is daarnaast ook heel belangrijk. Werk bij voorkeur met een dubbel opt-in, zodat je de kans op foutieve e‑mailadressen verlaagt. Benut die bevestigingsmail ook direct door het goed vorm te geven en positief in te steken (WELKOM!).

Tip 2: Let op de inhoud van je e-mail

Om te voorkomen dat de inbox van de ontvanger vol komt te zitten, worden e-mails die te zwaar zijn door veel mailboxproviders geblokkeerd. Zorg er daarom voor dat je e‑mails niet te zwaar zijn (maximaal 250 kb). Let er dus op dat de afbeeldingen die je gebruikt niet te zwaar zijn. Ook is het belangrijk dat je spamgevoelige woorden zoals ‘gratis’ en ‘win’ en hoofdletters zoveel mogelijk vermijdt.

Tip 3: Stel je e‑mailauthenticatie in

Het doel van e‑mailauthenticatie is misbruik voorkomen door de identiteit en betrouwbaarheid van de verzender vast te stellen. Het is een pakket van technische toepassingen waarmee je jezelf identificeert als betrouwbare verzender. De volgende technische toepassingen spelen een rol:

Sender Policy Framework (SPF)

Met behulp van deze policy informeer je mailboxproviders welke mailservers geautoriseerd zijn om e‑mails namens jou te versturen. Het werkt relatief simpel: je plaatst informatie (de Sender Policy) in de DNS* van jouw domein waarin je expliciet aangeeft welke mailservers en IP-adressen e‑mails mogen versturen namens jouw domein. Wanneer je deze policy hebt ingesteld zal een mailboxprovider, na ontvangst van een e‑mail, controleren of de verzendende mailserver hierin staat opgenomen. Dit doet de mailboxprovider (bijvoorbeeld Gmail) door het lezen van deze policy en vervolgens te controleren of de verzendende mailserver (van bijvoorbeeld MailChimp) is geautoriseerd om vanaf jouw domein (bijvoorbeeld @viatrix.nl ) te versturen naar de mailserver van Gmail. Komt de e‑mail van een mailserver die niet is geautoriseerd, dan wordt de e-mail tegengehouden of gemarkeerd als onveilig. Bijna alle mailboxproviders voeren controles uit op deze policy. Wanneer je geen of een onjuiste policy publiceert, is de kans groot dat je e‑mail als verdacht wordt gemarkeerd en hierdoor in de spam-map met ongewenste e‑mail van de ontvanger belandt, dit heeft als gevolg dat je e‑mail vermoedelijk niet wordt gezien door de ontvanger.

* DNS staat voor ‘Domain Name System’ en bevat alle informatie over het betreffende domein: het IP-adres waarop het domein gekoppeld is, maar ook alle informatie met betrekking tot e-mailauthenticatie. De DNS wordt door mailboxproviders geraadpleegd om de legitimiteit van een ontvangen e-mail vast te kunnen stellen.

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

Met DKIM zet je een unieke digitale handtekening verstopt in de header van je e‑mail die jou als veilige afzender markeert. Hierdoor zien ontvangende mailservers of jouw e‑mail echt door jou is verstuurd en niet is vervalst.

Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC)

DMARC is een policy die je opneemt in de DNS*. Hiermee geef je bij de ontvangende mailboxprovider aan dat je SPF en/of DKIM gebruikt.

Tip 4: Wees een betrouwbare afzender

De afzender bestaat uit het e‑mailadres en de afzendernaam. Vermijd e‑mailadressen als no‑reply@, info@ en support@. Sommige Internet Service Providers, e‑mailclients en spamfilters zien dergelijke e‑mailadressen namelijk als onbetrouwbaar. Gebruik niet een te algemene afzendernaam zoals ‘Support’ of ‘info’ maar eerder ‘newsletter’. Een afzender zonder bedrijfsnaam wordt vaak als verdacht gezien. Gebruik dus jouw bedrijfsnaam met jouw domeinnaam als e-mailadres.

Tip 5: Stuur de juiste content naar de juiste persoon

Segmenteer de ontvangers op basis van eerder verzamelde informatie op interesses en voorkeuren. Zo kun je de juiste content naar de juiste persoon sturen. Hoe beter de content is afgestemd op de ontvanger hoe beter de e‑mail presteert qua opens en kliks. Dit resulteert in een betere reputatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij gesegmenteerde e‑mails de Open Rate, CTR en conversie tot wel 15% hoger ligt.

Tip 6: Voorkom inactiviteit

Als je e-mails voor langere tijd niet geopend worden, kan dit gevolgen hebben voor je verzendreputatie en kunnen je e-mails in de spamfolder belanden. Daarom is het belangrijk dat je inactieve ontvangers weer activeert. Stuur ze een e-mail met de vraag of ze willen uitschrijven of hun abonnement willen uitstellen. Misschien volgen ze jouw bedrijf liever via social media? Communiceer met je klant!

Tip 7: Zorg ervoor dat de ontvanger zich gemakkelijk kan afmelden

Het is heel belangrijk dat een ontvanger zich gemakkelijk kan afmelden. Plaats de afmeldlink ook bovenaan in de e‑mail zodat deze opvalt. Wanneer de ontvanger moet zoeken naar de afmeldlink bestaat de kans dat hij je e‑mail als spam martkeert bij de e‑mailprovider en dat heeft negatieve gevolgen voor je reputatie en bezorgbaarheid.

Tip 8: Houd je aan de regels van mailboxproviders

Last but not least. Houd je aan de regels van mailboxproviders zoals Gmail, Hotmail, Mac.com en Outlook. De voorkeur heeft het opnemen van contactgegevens van de verzender onderaan in de e-mail (NAWT en e-mailadres). Spamfilters willen hier namelijk nog wel eens op controleren.

Nogmaals, het optimaliseren van je bezorgbaarheid kost tijd. Verwacht dus niet dat je na het verrichten van de genoemde handelingen meteen is verbeterd. Heb geduld en kijk naar het lange termijn belang.

Ton Kemp
Ton Kemp

Customer journey manager met passie voor internet. Combineert strategisch denken met pragmatische aanpak. Als docent marketing ook actief op Avans Hogeschool | 06 132 74 810| Ton.Kemp@ViatriX.nl