• +31 06 132 74 810
  • ton.kemp@silvatica-marketing.nl

Marketingonderzoek naar beroepsopleidingen

Rwanda hospitality training

Marketingonderzoek naar beroepsopleidingen

Voor GreenDreamCompany voerde Silvatica Marketing een onderzoek uit naar de haalbaarheid van beroepsopleidingen voor hotelpersoneel in Rwanda.

GreenDreamCompany gaat op 5 locaties in Rwanda familievakantie- en experienceparken bouwen. Doelgroepen zijn lokale gezinnen en internationale toeristen. Om de dienstverlening daarvoor op een internationaal niveau te krijgen is opleiding van personeel een kritische factor. De GreenDreamAcademy (GDA) is de organisatie die dat gaat verzorgen.

De onderzoeksvraag voor de Academy is als volgt omschreven:

Welk opleidingsprogramma voor hotelpersoneel in Rwanda is nodig om het verschil in te vullen tussen geleverde en gewenste kwaliteit van dienstverlening aan toeristen?

Om deze vraag te beantwoorden is kwalitatief onderzoek gedaan d.m.v. een enquête onder hotelmedewerkers eigenaren en kwantitatief onderzoek d.m.v interviews met hoteleigenaren in Rwanda en diverse toerisme- en onderwijsexperts.

De conclusies van dit onderzoek wijzen op samenwerken met en versterken van bestaande opleidingen.
Daarmee kan GDA haar doelen sneller en tegen geringere kosten behalen.

Het advies is de volgende diensten te ontwikkelen:

  • Lokale hospitality trainers voor training ter plekke Een klein team van lokale Rwandese hospitality trainers. Zij zijn het gezicht van GDA, adviseren toeristische ondernemers en trainen op maat op locatie. Zij werken samen met lokale opleidingsinstituten en maken gebruik van het GDA online leerplatform.
  • Masterclass “Toeristische soft skills” Deze Masterclasses ontwikkeld met NHTV worden aangeboden via bestaande opleidingsinstituten (zoals UTTB) in Rwanda. Uitgevoerd door de GDA hospitality trainers.
  • Opzetten Online platform voor e-learning Deze modules, zoals videofilmpjes, ondersteunen de lokale hospitality trainers, zodat medewerkers niet hoeven te reizen.
  • Aanvullende financiële middelen Het vinden van aanvullende geldstromen zal nodig zijn. Hiervoor wordt geadviseerd een coördinator in Nederland aan te stellen.
  • Ontwikkeling van de brand GreenDreamAcademy De diensten worden aangeboden onder de brand GreenDreamAcademy

experience park

Ton Kemp
Ton Kemp

Customer journey manager met passie voor internet. Combineert strategisch denken met pragmatische aanpak. Als docent marketing ook actief op Avans Hogeschool | 06 132 74 810| Ton.Kemp@ViatriX.nl