• +31 06 132 74 810
  • ton.kemp@silvatica-marketing.nl

Nieuwe site voor samenwerking bij gemeenten

Platform Shared Services bij de Overheid' - www_sharedservicesbijdeoverheid_nl

Nieuwe site voor samenwerking bij gemeenten

Het Platform Shared Services bij de Overheid is een kenniscentrum op het terrein van intergemeentelijke samenwerking en shared services. Het Platform organiseert bijeenkomsten en ondersteunt gemeenten en andere overheden met advies, verkenningen en intervisie. De site kreeg een nieuw fris jasje waarbij de bestaande inhoud werd overgezet.

Platform Shared Services bij de Overheid' - www_sharedservicesbijdeoverheid_nlLink naar de complete website: www.sharedservicesbijdeoverheid.nl

Ton Kemp
Ton Kemp

Customer journey manager met passie voor internet. Combineert strategisch denken met pragmatische aanpak. Als docent marketing ook actief op Avans Hogeschool | 06 132 74 810| Ton.Kemp@ViatriX.nl