De dynamische cirkel van de Customer Journey door Brian Solis

Een belangrijk onderscheid van deze strategie met de traditionele Funnel is dat het een circulair patroon is. Op de z.g. contactmomenten staat de consument open ervaringen. Op exact die momenten is het de engagement (betrokkenheid) die de vervolg stap(pen) van de consument bepaald. Als marketeer moet jij die betrokkenheid verzorgen, via alle mogelijke kanalen....

Scroll to top