Koude acquisitie wordt haast onmogelijk.
Onder “persoonsgegevens” vallen straks ook alle mailadressen en telefoonnummers van medewerkers van een bedrijf.

De marketingafdeling of verkoop mag straks niet zomaar ongevraagd mensen benaderen om producten of diensten aan te bieden.

Er moet expliciet toestemming gevraagd worden om de gegevens van deze mensen te mogen gebruiken voor een specifiek onderwerp. Je mag deze mensen dus niet meer benaderen voor zaken waarvoor ze geen toestemming hebben gegeven! De belangrijkste doelstelling achter de nieuwe wetgeving is dat klanten meer controle krijgen over hun eigen persoonsgegevens en zelf bepalen waarvoor deze gebruikt mogen worden. Maar dat betekent ook dat koude acquisitie, zoals de meeste bedrijven die momenteel toepassen, nagenoeg onmogelijk wordt…

De belangrijkste dingen waar u naar moet kijken

 • U moet actiever en explicieter toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens en waarvoor deze gebruikt worden.
 • Als mensen gegevens achterlaten voor meer informatie over een specifiek onderwerp, mag dat alléén daarvoor gebruikt worden.
 • Voor het opbouwen van klantprofielen (en het doel daarvan) dienen personen op de hoogte gebracht te worden en moet toestemming gegeven worden.
 • Je moet bewijzen dat je toestemming hebt gekregen voor het gebruik van persoonsgegevens voor een specifiek doel. En zo gemakkelijk als iemand toestemming heeft gegeven, zo gemakkelijk moet het hem ook worden gemaakt om die toestemming weer in te trekken.
 • U dient de persoonsgegevens veilig te beheren. U dient aan te kunnen tonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen om aan de wetgeving te voldoen en hoe u datalekken voorkomt, ontdekt en meldt.
 • De boetes voor het niet naleven van deze nieuwe wetgeving zijn fiks! Ze kunnen oplopen tot 20 miljoen Euro of 4% van de jaaromzet…

Welke acties moet u nu ondernemen?
De nieuwe wetgeving gaat in op 25 mei 2018. De Overheid stelt bedrijven daarmee in de gelegenheid om hun zaakjes op orde te krijgen. Maar welke acties moet u dan ondernemen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen?

 • Breng in kaart welke persoonsgegevens u momenteel verwerkt en voor welke doeleinden.
  Hoe is dat organisatorisch en technisch geregeld?
 • Beschikt u al over een privacyverklaring? Ga dan na in hoeverre deze wordt nageleefd en voldoet aan de nieuwe wetgeving.
 • Zorg voor bewustwording bij uw medewerkers.
 • Ga na of het nodig is om iemand specifiek verantwoordelijk te stellen als privacybewaker.
 • Ga na welke partners mogelijk ook gebruik maken van uw data.

Verder gaan met Inbound Marketing?
Nu hoor ik u denken “Hoe moeten wij dan aan nieuwe klanten komen??
Want nu wordt het wel erg moeilijk mensen te benaderen. U zult moeten nadenken over andere manieren van verkoop en marketing. Inbound marketing biedt hier de oplossing!

Deze manier van werken gaat er immers van uit dat uw klanten zelf online op zoek gaan naar informatie en antwoorden. Door online uw kennis te delen en zo autoriteit op te bouwen, gaan zij u vinden omdat u op het juiste moment relevant kunt zijn.

Neem gerust contact op om hierover eens verder over te praten.

Dit artikel is ook verschenen op www.ekimo.nl