• +31 06 132 74 810
  • ton.kemp@silvatica-marketing.nl

Succesvol zijn met een marketing jaarplan!

Succesvol zijn met een marketing jaarplan!

Begin jij elk jaar ook met goede voornemens?online-marketing-plan-opstellen
In dit artikel lees je hoe je met een 3- stappenplan een goede basis legt voor jouw zakelijk succes .

Als je dit eenvoudige stappenplan consequent uitvoert, werpt dat dit jaar zeker zijn vruchten af.

Stap 1 = DOELEN stellen!

Als je geen doelen stelt, weet je niet waar je naartoe werkt. Een doel heb je nodig om je koers te bepalen. Bovendien motiveert een doel.

Schrijf jouw doelen op.
Een goed doel is SMART. Dus: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
Geeft ook aan welke doelen het belangrijkst zijn.

 

Stap 2 = de ACTIES

Een praktisch model hiervoor zijn de marketing P’s.
Bijvoorbeeld Promotie, Prijs, Plaats (als distributie) Presentatie, Personeel enz..

Splits je doel(en) per P uit naar acties: Wat moet je doen of veranderen op gebied van de P’s om je doel te bereiken?

  • Wat voor promotie acties kan je bedenken?
  • Wat voor prijsbeleid moet je gaan voeren en welke acties horen daarbij?
  • Moet je producten of diensten schrappen of juist toevoegen?
  • Moet je extra (online) verkoopkanalen creëren?

Beschrijf deze acties zo concreet mogelijk. Schrijf ze allemaal op die je kunt bedenken. Schrappen kan altijd nog. Bedenk ook hoe je kunt aansluiten bij grotere landelijke of lokale acties..
Als het gaat om (online) promotie middelen, gebruik ik dit lijstje om mijn acties te bedenken:

1) Presentatie via visitekaartjes / brochures / whitepapers etc.
2) E-mailings (hoe?, waarover?, aan wie? etc.)
3) Social media: welke kanalen, welk doel, etc.
4) Promotionele acties: bijvoorbeeld via advertentie of Sweat Deal / Groupon
5) Google acties: Website SEO en Adwords
6) Samenwerking: met wie kan ik samenwerken, waarmee?

 

Stap 3 = de PLANNING

Maak gebruik van Excel om een planning of actiekalender op te stellen.
Een kalender geeft je per week en maand inzicht in welke dingen je moet doen. Bijvoorbeeld voorbereiding voor …. Of uitvoering van …

Een kalender geeft ook rust in je hoofd, want jij weet wanneer je wat gaat doen. Minder stress door adhoc dingen, kansen benutten in plaats van er te laat achter komen. Heb je deze kalender eenmaal gemaakt, gebruik hem volgend jaar als basis om aan te passen!  Zo wordt je elk jaar sterker!

En nu aan de slag!

Of neem contact met mij op als ik je kan helpen.

Ton Kemp
Ton Kemp

Customer journey manager met passie voor internet. Combineert strategisch denken met pragmatische aanpak. Als docent marketing ook actief op Avans Hogeschool | 06 132 74 810| Ton.Kemp@ViatriX.nl